Crveni križ Darda

DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Radno mjesto

Mjesto rada: DARDA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 12

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 19.10.2018.

Natječaj vrijedi do: 29.10.2018.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kandidatkinje su obvezne prije potpisivanja ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjavaju koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak.

Opis posla: svaka zaposlena djelatnica pružati će potporu i podršku za 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad od 6 mjeseci..
Svaka zaposlena djelatnica bit će u obvezi završiti verificirani obrazovni program/program osposobljavanja prema dogovoru s poslodavcem i vlastitim potrebama.
Troškovi osposobljavanja podmiriti će se iz projekta. Za potrebe obilaska korisnika svaka zaposlena djelatnica zadužiti će bicikl do kraja trajanja rada na projektu.

Mjesto rada: općina Darda i općina Bilje

Planirani početak rada: 01.02.2019.

Uvjeti za prijavu na natječaj:
– punoljetnost
– završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
– prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.
Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija:
1. Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na oglas za zapošljavanje (prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je preuzeti u PDF formatu dolje u nastavku teksta kao i u prostorijama Općinskog društva Crvenog križa Darda na adresi Sv. I. Krstitelja 116a, 31326 Darda, svakim radnim radom od 8:00 do 14:00 sati)
2. Životopis
3. Preslika osobne iskaznice
4. Preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja)
5. Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave ovog oglasa)
6. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaj.

Isprave je dovoljno priložiti u ne ovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj te ih je prije potpisivanja ugovora o radu potrebno predočiti u izvorniku. Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti obrazovni program/program osposobljavanja.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave) ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

Prijave na natječaj se podnose u zatvorenoj koverti s naznakom ”Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju”.

Sve kandidatkinje bit će obaviještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obaviještene o terminu razgovora za posao.
Prijavom na natječaj, pristupnice natječaja su izričito suglasne da Općinsko društvo Crvenog križa Darda može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DARDA

Kontakt:

  • osobni dolazak: SV. I. KRSTITELJA 116A, DARDA
  • pismena zamolba: Sv. I. Krstitelja 116 a, 31326 Darda

 

ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Prijava na posao

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>