Općinsko društvo Crvenog križa Darda

Dokumenti

STATUT HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 56 od 20. svibnja 2011. godine (NN 56/2011).

 

ZAKON O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama (NN 71/2010).

 

ZAKON O UDRUGAMA

Zakon o udrugama 2014

 

STATUT HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA OPĆINSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA DARDA

Statut ODCK Darda donijela je Skupština Općinskog društva Crvenog križa Darda na sjednici održanoj dana 24. rujna 2015. godine na temelju članka 5. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine,” broj 71/2010) i članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine,” broj 74/2014).

 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave donio je Odbor ODCK Darda na 6. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2018. godine na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA ODCK DARDA

Odluka o imenovanju ravnatelja donio je Odbor Općinskog društva Crvenog križa Darda na 3. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2017. godine na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Financijsko izvješće za 2018. godinu

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

Plan i program rada za 2019. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Financijski plan za 2019. godinu

 

OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

Obrazac za pristup informacijama

 

PRAVILNIK O RADU I RADNIM ODNOSIMA U OPĆINSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA DARDA

Pravilnik o radu i radnim odnosima donio je Odbor ODCK Darda na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2019. godine na temelju Zakona o radu (NN broj 93/14 i 127/17) i članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Poziv za dostavu ponuda

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Odluka o pokretanju postupka nabave građevinskog zemljišta donio je Odbor ODCK Darda na 8. sjednici održanoj 29. kolovoz 2019. godine na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

ZAKLJUČAK ZA KUPOVINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Zaključak za kupovinu građevinskog zemljišta donio je Odbor ODCK Darda na 9. sjednici održanoj 13. rujna 2019. godine na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude

 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donio je Odbor ODCK Darda na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2019. godine na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

OPERATIVNI PLAN CIVILNE ZAŠTITE

Operativni plan ODCK Darda revidiran 2019

 

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA I MOBITELA

Odluka o koristenju službenih vozila i mobitela temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda.

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Plan i program rada za 2020. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Financijski plan za 2020. godinu

 

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Procedura zaprimanja i provjere računa na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN br. 139/10 i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti NN br. 78/2011, 106/2012, 130/2013, 19/2015, 119/2015 donosi ravnatelj ODCK Darda.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

Financijsko izvješće za 2019. godinu

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU

Izvješće o radu za 2019. godinu

 

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA I RADNOG VREMENA ODCK DARDA

Odluka o organizaciji rada i radnog vremena ODCK Darda za vrijeme epidemije COVID-19 temeljem članka 31. Statuta Općinskog društva Crvenog križa Darda i točke 1. stavka 1. Odluke KLASA: 011-02/20-01712, URBROJ:519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, koju je MDOMSP donijelo 19. ožujka,  donosi ravnatelj ODCK Darda.

 

ETIČKI KODEKS HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Etički kodeks HCK

 

OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU

Obrazac za pristup informacijama

 

STRATEŠKI PLAN ODCK DARDA 2021. – 2025.

ODCK Darda – Strateški plan 2021. – 2025.

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

Plan i program rada za 2021. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Financijski plan za 2021. godinu

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

Finacijsko izvješća za 2020. godinu

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

Izvješće o radu za 2020.godinu

 

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA

Odluka o imenovanju ravnatelja temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Općinskog društva Crvenog križa Darda od 24.rujna.2015. i Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa od 15. prosinca 2020. donio je Odbor Općinskog društva Crvenog križa Darda na 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2021.

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAPISNIKA NADZORNOG ODBORA

Odluka o prihvaćanju zapisnika Nadzornog odbora temeljem članka 24. Statuta ODCK Darda, donosi Skupština ODCK Darda na 2. sjednici skupštine održanoj 29. prosinca 2021. godine.

 

OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

Obrazac za pristup informacijama

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

Plan i program rada 2022. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Financijski plan za 2022. godinu

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

Financijsko izvješće za 2021. godinu

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. GODINU

Izvješće o radu za 2021.godinu

 

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu

 

REVIZORSKO IZVJEŠĆE

Revizorsko izvješće o revizijskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu

 

PLAN NABAVE 2023.

ODCK Darda – Plan nabave – 2023.

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU

Plan i program rada za 2023. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Financijski plan za 2023. godinu

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU

Financijsko izvješće za 2022. godinu

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022.

 

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – 6.4.2023.

Poziv na dostavu ponude – lako gospodarsko vozilo

 

ZAPISNIK – LAKO GOSPODARSKO VOZILO – 17.4.2023.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – lako gospodarsko vozilo

 

ODLUKA – LAKO GOSPODARSKO VOZILO – 17.4.2023.

Odluka o odabiru ponude – lako gospodarsko vozilo

 

1. IZMJENA PLANA NABAVE – ODCK DARDA

ODCK Darda – 1. izmjena Plana nabave – 2023.

 

2. IZMJENA PLANA NABAVE – ODCK DARDA

ODCK Darda – 2. izmjena Plana nabave – 2023.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – 20.6.2023.

Poziv na dostavu ponude – sustav transportnog hlađenja

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – 24.7.2023.

Poziv na dostavu ponude – hladnjaci i zamrzivač

 

3. IZMJENA PLANA NABAVE ODCK DARDA – 31.8.2023.

ODCK Darda – 3. izmjene Plana nabave – 2023.

 

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Izjava o sukobu interesa

 

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA ZA 2023. GODINU

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2023. GODINU

Izvješće o provedbi ZPPI za 2023.

 

PRAVILNIK O RADU I RADNIM ODNOSIMA U ODCK DARDA

Pravilnik o radu i radnim odnosima u ODCK Darda

 

ODLUKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA – ODCK DARDA

Odluka o sistematizaciji radnih mjesta – ODCK Darda

 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

 

PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave 2024.

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

FINANCIJSKI PLAN 2024

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023.

Financijsko izvješće za 2023. godinu